fredag 2 maj 2008

Upp till kamp!


En tydlig bild av hur vi överför våra egna värderingar på barnen... Och, nej - vi var inte så allena på skeppsbron som bilden ger sken av. Vi voro tusenden. Under parollen: Kulturarbetare, förenen eder bildade vi en egen liten halvanarkistisk sektion i vänsterns tåg.

Inga kommentarer: